ហ្គេមបាញ់ត្រី និងទូបៀវាយពុងជាច្រើនទូ និងធ្វើពិធីកំទេចនាព្រឹកនេះនៅសាលាខណ្ឌសែនសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០១៦ លោក បុឹល កុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌសែនសុខ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីកំទេចទូហ្គេមបាញ់ត្រី និងហ្គេមវាយពុងជាច្រើនទូ ដែលបានដកហូតមកពីបណ្តាទីតាំងនានាក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខកន្លងមក។

2decc226-fb90-4d7e-a596-285eda71fcc9 5d22e85d-7dd5-47db-9e8f-0d52c79b55b2 eb749fda-6728-42e5-a4c7-44e642b9aaa5

1 of 5,016

ចំនួនអ្នកទស្សនា
  • 0
  • 1,163
  • 2,552
  • 8,915,811

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More